คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เปิดใจฮีโร่แฉทุจริต 'เงินสงเคราะห์คนจน'

ป.ป.ท. มอบโล่เชิดชู"ปณิดา-ณัฏกานต์"ผู้มีความกล้าหาญไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้อง และไม่ทนต่อการทุจริต "ปณิดา"เผยวันไปกราบขอโทษบอกเลยว่าจะก้มหัวให้คนแบบนี้แค่ครั้งเดียว "ณัฏกานต์"ยอมตกงานแต่ได้ช่วยคน 3,000 คน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มอบโล่เพื่อยกย่องเชิดชู นางสาวปณิดา ยศปัญญา และนางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล เป็นบุคคลตัวอย่างผู้มีความกล้าหาญ ที่ไม่ทนต่อความไม่ถูกต้องและไม่ทนต่อการทุจริตกรณีสืบเนื่องจาก บุคคลทั้งสองได้พบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น แล้วนำเรื่องดังกล่าวร้องเรียนต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติในกองทัพบก (ศอตช.ทบ.) ซึ่งได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นของสำนักงาน ปปท. เขต 4 พบว่า มีมูลเพียงพอ จึงได้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วมีมติรับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงจากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เอง นำไปสู่การที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดชุดปฏิบัติการ รวม 15 ชุด เพื่อทำการขยายผลการตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ และเบื้องต้นในขณะนี้ ตรวจพบพฤติการณ์การกระทำที่มีลักษณะคล้ายคลึงในหลายจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย และสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ในกรณีของนางสาวปณิดา และนางสาวณัฏกานต์ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เสนอมาตรการคุ้มครองให้กับบุคคลทั้งสองแล้ว และในเบื้องต้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ในการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายนางสาวปณิดา เปิดใจกับเนชั่นทีวี ว่า เสียใจที่เราต้องไปกราบคนที่บังคับให้เราทำผิด เป็นวันที่เสียใจมาก และบอกกับตัวเองว่า เราจะก้มหัวให้คนแบบนี้แค่ครั้งเดียวขณะที่น.ส.ณัฏกานต์ บอกว่า ไม่เสียใจที่ต้องตกงาน แต่ได้ช่วยคนอีก 3,000 คน ยอมแลกที่ออกมาเพื่อหยุดผลเสียตรงจุดนั้น
image beaconimage beaconimage beacon