คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เปิดใช้สนามบินนครศรีธรรมราชตามปกติ

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ดรุณ แสงฉาย บอกถึงความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์ภายหลังจากที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ต้องปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีน้ำเอ่อท่วมบริเวณลานกลับหัวทางวิ่ง 19 ส่งผลให้ระบบไฟแสงสว่างช่วยเดินอากาศบริเวณหัวรันเวย์เสียหาย 6 ดวง สำหรับสถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำภายในบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สูบน้ำออกจากท่าอากาศยานตลอด 24 ชั่วโมง และได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม กรมชลประทาน นอกจากนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ได้นำเครื่องสูบน้ำมาเสริมอีก 2 เครื่อง ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ภายในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชกลับสู่ปกติอย่างรวดเร็วและในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมท่าอากาศยาน ได้ลงพื้นที่สำรวจ ซ่อมแซม และทดสอบระบบทั้งหมดจากน้ำท่วมซึ่งจากการทดสอบระบบไฟฟ้าสนามบิน พบดวงโคมไฟที่ถูกน้ำท่วมเสียหายหลายหลอด โดยเฉพาะไฟทางวิ่ง จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดและแผงวงจร พร้อมตรวจความต้านทานของวงจร ซึ่งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ยังได้นำเครื่อง Falling Weight Deflectometer มาทดสอบความแข็งแรงของทางวิ่ง(Runway) และได้ส่งค่าที่ตรวจวัดไปยังส่วนกลางกรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบพบว่าค่าความแข็งแรงไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแม้ว่าจะมีน้ำท่วมขังเข้ามาเกือบถึงรันเวย์ก็ตาม สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมจนต้องปิดท่าอากาศยานนั้น ขณะนี้กำลังรวบรวมเพื่อประมวลตัวเลขทั้งหมด โดยการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทางกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้ำท่วมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช งบประมาณ 353 ล้านบาทเศษ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 8 ธันวาคม 2561ทั้งนี้ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้กลับมาเริ่มเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วในวันนี้(10 ธ.ค.) เที่ยวบินแรกคือสายการบินนกแอร์ ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 06.00 น. ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 07.10 น. ซึ่งทุกสายการบินพร้อมเปิดให้บริการตามปกติ ตามตารางการบิน
image beaconimage beaconimage beacon