คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

เปิด "คลีนิคแก้หนี้" ล้าง NPL

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วิรไท สันติประภพ บอกว่า การลงนามความร่วมมือ "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน" หรือ คลินิกแก้หนี้ ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย,สมาคมธนาคารต่างประเทศ,ธนาคารพาณิชย์ไทยและต่างประเทศ เป็นโครงการช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้แบบองค์รวม โดยเฉพาะกลุ่มบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ได้มอบหมายให้บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด(SAM) ซึ่งเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2543 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางคอยช่วยไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้ ที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้สามารถได้ข้อยุติกับธนาคารเจ้าหนี้ในคราวเดียวกันอย่างครบวงจร ภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งลูกหนี้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ- ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่อายุไม่เกิน 65 ปี ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ- มีภาระหนี้ค้างชำระกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 แห่ง ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2560 - หนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท - และต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงโดยอยู่ที่ 4 - 7 % สำหรับหนี้บัตรเครดิต ต้องเป็นหนี้บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมในโครงการนี้เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทในเครือของธนาคาร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มเติมภายใน 5 ปี ซึ่งปัจจุบันจากการสำรวจข้อมูลมีผู้เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ซึ่งถือเป็นหนี้เสีย(NPLs) อยู่16% หรือกว่า 3 ล้านรายของผู้มีหนี้ทั้งหมด โดยยังไม่นับรวมหนี้นอกระบบ เงินกู้สหกรณ์ และนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon