คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เปิด 2 ครอบครัวพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติในปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 300 คน ไปฟังความรู้สึกของตัวแทนพ่อตัวอย่าง 2 ครอบครัว ถึงแนวทางการดูแลครอบครัวที่อบอุ่นอย่างไร ไปติดตามกับรายงานคุณชุตินันท์ เพชรากานต์การจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีนี้ ถือเป็นปีที่ 38 ที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รวมทั้งเป็นการเทิดทูนพระคุณพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อ โดยปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมอบเกียรติบัตรพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 379 คน โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มามอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี2560 บอกว่า ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของตนคือ การได้เป็นข้าราชการ เป็นข้าฯของแผ่นดิน และอยากให้ลูกหลานได้สืบสานแนวคิดการทำงาน ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงเน้นย้ำให้ลูกทุกคนประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เอาเปรียบและเบียดเบียนผู้อื่นไม่ต่างจากครอบครัวของคุณสมบัติ อนันตรัมพร ปธ.กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2560 บอกถึงวิธีการสอนลูกว่า ได้สอนให้ลูกตั้งแต่เด็กจนโตให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เอาเปรียบและเบียดเบียนผู้อื่น มีปัญหาอะไรก็หันหน้ามาพูดคุยกัน ดูแลเอาใจใส่ลูกทุกคน คอยอยู่เคียงข้างลูกเสมอเมื่อลูกมีปัญหาภาพความความรักความอบอุ่นของทั้ง 2 ครอบครัวนี้ สะท้อนให้เห็นว่า แค่คนในครอบครัวหันหน้ามาคุยกันทุกครั้งที่มีปัญหา พูดคุยกันด้วยวาจาที่ดี แบ่งเวลาให้แก่ครอบครัวบ้าง ครอบครัวของสังคมไทยทุกคนก็จะมีความน่ารักความอบอุ่นไม่ต่างจาก ครอบครัวของคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติในปี2560
image beaconimage beaconimage beacon