คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

เปิด 9 ตุลาการตัดสินคดี "ยิ่งลักษณ์"

รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม กล่าวถึงคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิพากษากรณีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นจำเลยคดีปล่อยปะละเลยโครงการรับจำนำข้าวในวันที่ 25 ส.ค.นี้ ว่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง แต่จะยื่นได้เมื่อใดและอย่างไรนั้นไม่สามารถระบุได้ต้องรอ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ก่อนขณะที่องค์คณะผู้พิพากษาคดีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย1. นายชีพ จุลมนต์รองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนคดี'ยิ่งลักษณ์'องค์คณะคดี'บุญทรง'องค์คณะสำนวน'สมชาย วงศ์สวัสดิ์'2. นายธนฤกษ์ นิติเศรณีรองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนคดี'บุญทรง'องค์คณะคดี 'ยิ่งลักษณ์'องค์คณะคดี'สมชาย วงศ์สวัสดิ์'3.นายธนสิทธ์ นิลกำแหงประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเจ้าของสำนวนคดี'สมชาย วงศ์สวัสดิ์'องค์คณะคดี'ยิ่งลักษณ์'4.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกาเจ้าของสำนวนคดี 'บุญทรง'องค์คณะคดี'ยิ่งลักษณ์'เจ้าสำนวนคดี'สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี'5.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตัดสินคดียุบพรรคไทยรักไทยตัดสินยึดทรัพย์'ทักษิณ' 7.6หมื่นล้านเจ้าของสำนวนคดี'ประชา มาลีนนท์'องค์คณะคดี 'ยิ่งลักษณ์'6.นายโสภณ โรจน์อนนท์ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯองค์คณะคดี'สมชาย วงศ์สวัสดิ์'องค์คณะคดี'ยิ่งลักษณ์'7.นายพิศล พิรุณประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาองค์คณะคดี'บุญทรง'องค์คณะคดี'สมชาย'8.นายวิรุฬห์ แสงเทียนประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกาองค์คณะคดี'บุญทรง'องค์คณะคดี'ยิ่งลักษณ์'9.นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัยประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาเจ้าของสำนวนคดี'สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี'องค์คณะคดี'ยิ่งลักษณ์'หมายเหตุ**นายชีพ จุลมนต์ นายธนฤกษ์ นิติเศรณี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายพิศล พิรุณ รวม 5 คน เป็นองค์คณะทั้งในคดีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ + คดีนายบุญทรง **

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon