คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

เผยการปฏิรูป "ตำรวจ" ต้องใช้เวลา อาจนานกว่า 20 ปี

เปิดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปตำรวจ เพื่อเปิดโอกาสเสนอแนะกระบวนการปฏิรูปตำรวจ ขณะที่ประธานกรรมการปฎิรูปตำรวจ ยืนยันการปฎิรูปตำรวจต้องใช้เวลา โดยยึดหลักความคิดเห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้งพล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการปฎิรูปตำรวจ เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการปฎิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) โดยเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปตำรวจในวันนี้ เพื่อเปิดโอกาสเสนอแนะกระบวนการปฏิรูปตำรวจ โดยมีตัวแทนจาก 26 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 200 คน มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดต่าง ๆ หรือ กลุ่มประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 20 คือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่เป็นตำรวจ อัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม พล.อ.บุญสร้าง ระบุว่า การบรรยายพิเศษในวันนี้คือหัวข้อ "ปฏิรูปตำรวจ ทำไม อย่างไร สังคมไทยจะได้อะไร" ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่อองค์กรตำรวจมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ ซับซ้อน เช่น การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองในการบริหาร และปฏิบัติงานของตำรวจ การขาดแคลนทรัพยากรทางด้านการบริหาร ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรตำรวจที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้ พล.อ.บุญสร้าง ยอมรับว่า องค์กรตำรวจขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีต่อตำรวจ จนสังคมมีความต้องการให้มีการปฏิรูป นอกจากนี้ยังพบว่าเงื่อนไขพื้นฐานของความขัดแย้งในสังคมไทย คือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะ ตร.เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงจำเป็นต้องได้รับกาปฏิรูปเพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาจึงมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปสู่การปฏิรูปตรงกับความต้องการ และตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวม โดยต้องยึดหลักการทำหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา แน่นอนความเห็นของประชาชนอาจมีความแตกต่างกัน แต่จะยึดหลักส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งการปฎิรูปตำรวจอาจต้องใช้เวลานานเกิน 20 ปี เพราะไม่มีประเทศไหนที่ปฎิรูปตำรวจได้ภายใน 20 ปี จึงจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon