คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"อิสรภาพสื่อรัก" งานแสดงศิลปะ มูลนิธิธารศิลป์ฯ

เมรุมาศ ราษฎร์รำลึก ตอนที่ 5 : พระโกศ

พระบรมโกศ หรือ พระโกศ ถือเป็นอีกเครื่องประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในพระราชพิธีพระบรมศพ ซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์มีการจัดสร้างพระโกศที่สำคัญ ๓ พระโกศด้วยกัน รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายงานพิเศษ เมรุมาศ ราษฎร์รำลึก ตอน พระโกศพระบรมโกศ หรือ พระโกศ ถือเป็นอีกเครื่องประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในพระราชพิธีพระบรมศพ ซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์มีการจัดสร้างพระโกศที่สำคัญ ๓ พระโกศด้วยกัน รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายงานพิเศษ เมรุมาศ ราษฎร์รำลึก ตอน พระโกศ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon