คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เมรุมาศ ราษฎร์รำลึก ตอน การบำเพ็ญพระราชกุศล

ประเพณีอันเกี่ยวกับศพของคนไทยโดยเฉพาะตามคติความเชื่อแบบพุทธเถรวาทนั้น จะมีการเก็บศพไว้หลายวัน เช่นเดียวกับงานพระบรมศพเจ้านายชั้นสูง ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติ จึงทำให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศล ตามโบราณราชประเพณี ติดตามได้จากรายงานพิเศษ เมรุมาศ ราษฎร์รำลึก ตอน การบำเพ็ญพระราชกุศลประเพณีอันเกี่ยวกับศพของคนไทยโดยเฉพาะตามคติความเชื่อแบบพุทธเถรวาทนั้น จะมีการเก็บศพไว้หลายวัน เช่นเดียวกับงานพระบรมศพเจ้านายชั้นสูง ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติ จึงทำให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศล ตามโบราณราชประเพณี ติดตามได้จากรายงานพิเศษ เมรุมาศ ราษฎร์รำลึก ตอน การบำเพ็ญพระราชกุศล
image beaconimage beaconimage beacon