คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ป้าทุบรถ เปิดใจ ตลาดล้อมบ้าน

เมืองเลย จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์

เทศบาลเมืองเมืองเลย จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 9 จำนวน 999 ภาพ โดยเฉพาะภาพทรงช้างที่ภูกระดึง เมื่อปี พ.ศ.2498รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นางวาสนา จิรนาท บอกว่า ห้องแสดงภาพหรือห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นห้องทะเบียนราษฎรที่ประชาชนมาติดต่อราชการ เป็นห้องที่แสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ร.9 ถึง 999 ภาพ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน เป็นภาพเก่าที่หาดูได้ยาก โดยชาวบ้านได้ร่วมใจมอบภาพให้กับทางเทศบาลเมืองเลย เพื่อมาจัดแสดงโชว์ให้พสกนิกรชาวเลยได้ชม โดยเฉพาะภาพทรงช้างที่ภูกระดึง เมื่อปี พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ได้เสด็จมาที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย เป็นครั้งแรก นอกจากห้องแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ร.9 เทศบาลเมืองเลย ยังได้น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้และนำไปสอนชาวบ้าน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon