คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"อิสรภาพสื่อรัก" งานแสดงศิลปะ มูลนิธิธารศิลป์ฯ

เริ่มสร้างพระเมรุมาศจำลอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มทำการเทปูน วางผัง เพื่อดำเนินการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ให้ประชาชนได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดสถานที่วางดอกไม้จันทน์ไว้ใน 32 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยจะใช้สถานที่เมรุภายในวัดต่างๆ รวมทั้งหมด 23 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่วัดอีก 9 แห่ง ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการไปแล้ว และกำหนดดำเนินการประดับตกแต่งเสร็จภายในไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ขณะเดียวกันกลุ่มจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้เริ่มทยอยส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว ให้กับตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคมนี้ อย่างเช่นวันนี้ (1 ก.ย. 60) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ได้เดินทางไปรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 100,000 ดอก ที่กลุ่มจิตอาสาฯ อ.เมืองนครราชสีมา ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานทั้งหมด จำนวน 2,000,000 ดอก เพื่อให้ประชาชนใช้พระราชพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มทำการเทปูน วางผัง เพื่อดำเนินการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ให้ประชาชนได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดสถานที่วางดอกไม้จันทน์ไว้ใน 32 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยจะใช้สถานที่เมรุภายในวัดต่างๆ รวมทั้งหมด 23 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่วัดอีก 9 แห่ง ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการไปแล้ว และกำหนดดำเนินการประดับตกแต่งเสร็จภายในไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ขณะเดียวกันกลุ่มจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้เริ่มทยอยส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว ให้กับตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคมนี้ อย่างเช่นวันนี้ (1 ก.ย. 60) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ได้เดินทางไปรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 100,000 ดอก ที่กลุ่มจิตอาสาฯ อ.เมืองนครราชสีมา ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานทั้งหมด จำนวน 2,000,000 ดอก เพื่อให้ประชาชนใช้พระราชพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ด้วย

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon