คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เรียนจบ! แต่สอบใบอนุญาตวิศวกรไม่ได้

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ประเด็น เรียนจบ แต่สอบใบอนุญาตวิศวกรไม่ได้โดยแนวทางแก้ไขคือ ให้นักศึกษาปี 53 ที่จบไปแล้ว ต้องมาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 2 วิชา โดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิต และจะประสานผู้ประกอบการอนุญาตให้นักศึกษามาเรียน
image beaconimage beaconimage beacon