คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สรรพากรชี้ตลาดรายได้ 18 บ.ไม่ผิดปกติ

เร่งขุดลอกหนองน้ำแก้ภัยแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำเร่งขุดลอกหนองพรานแน จ.หนองคาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดยเฉพาะเป็นแหล่งน้ำดิบให้กับระบบประปาของหมู่บ้านกรมทรัพยากรน้ำ โดยหน่วยทรัพยากรน้ำ ภาค 3 ได้เร่งให้ผู้รับเหมาขุดลอกหนองพรานแน ในเขตบ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพรานแน ให้แล้วเสร็จทันตามสัญญา เพื่อจะได้ช่วยเหลือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งนี้ได้ สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพรานแน เป็นการขุดลอกหนองพรานแน จำนวน 73 ไร่ จากทั้งหมดประมาณ 200 ไร่ ที่ขณะนี้ตื้นเขินมาก กักเก็บน้ำได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรกรรมของราษฎรโดยได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากร เป็นเงิน 6,719,000 ล้านบาทโดยหน่วยงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยได้ดำเนินการขุดมาตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยเฉพาะจะเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาน้ำดิบมีไม่เพียงพอในการผลิตประปา มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 450 ครัวเรือน.

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon