คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เร่งยกระดับผลิตภัณฑ์ "ข้าวหอมมะลิ"

รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา บอกว่า สถาบันอาหาร ร่วมกับ จ.ร้อยเอ็ด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิแปรรูปเกิดใหม่ 10 ผลิตภัณฑ์ ส่วนสถานการณ์ส่งออกข้าวภาพรวมยังมีแนวโน้มที่ดี ในปี 2560 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดปริมาณส่งออกข้าวอยู่ที่ 10 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 150,000 ล้านบาทรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา บอกว่า สถาบันอาหาร ร่วมกับ จ.ร้อยเอ็ด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิแปรรูปเกิดใหม่ 10 ผลิตภัณฑ์ ส่วนสถานการณ์ส่งออกข้าวภาพรวมยังมีแนวโน้มที่ดี ในปี 2560 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดปริมาณส่งออกข้าวอยู่ที่ 10 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 150,000 ล้านบาท
image beaconimage beaconimage beacon