คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เฟิ่งหวง" เมืองโบราณกลางขุนเขาและสายน้ำ

เร่งสร้างป่าในเมือง ดูดซับมลพิษ

ประเทศไทย ควรเร่งสร้างป่าในเมืองให้ได้ตามแผนภายใน 20 ปี เพื่อดูดซับมลพิษทางอากาศ ควบคู่กับการทำ "กรีนออฟฟิศ"นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถา "ป่าในเมืองกับความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ 4.0" ว่า ประเทศไทย กำลังเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 128 ล้านไร่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ตามเป้าที่วางไว้ โดยทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเริ่มจากองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในการช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำงานดีและมีคุณภาพ และเป็นปลอดของคนเมือง ซึ่งจะออกมาในรูปแบบ "กรีนออฟฟิศ" ที่มีต้นไม้คอยบังแดด ให้ร่มเงา ให้ความร่มรื่น เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon