คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เร่งแก้ปัญหาออกซิเจนเจ้าพระยาต่ำ

ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา พบมีการปล่อยน้ำค้างทุ่งลงมามากเกินไปทำให้ต่าออกซิเจนต่ำ เป็นสาเหตุของปลาตายจากกรณีปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาตายที่ จ.ปทุมธานี จากปริมาณค่าออกซิเจนต่ำ ล่าสุด นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ชลประทานปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำและหาสาเหตุที่ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงเรืออออกสำรวจสภาพน้ำเสียตั้งแต่ประตูน้ำปากคลองหน้าวัดสำแล ไปจนถึงประตูน้ำปากคลองใหญ่ จำนวน 5 จุด ผลสำรวจพบว่า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ อยู่ที่ระดับ 0.2-0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถือว่าต่ำมาก มีผลให้สัตว์น้ำตาย ระดับค่า pH อยู่ที่ 7.5-7.8 ถือว่าปกติ ค่าอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ 28.0-28.2 ก็ถือว่าปกติ สภาพสีของน้ำสีเข้มผิดปกติ บางจุดมี ฟองอากาศลอยผิวน้ำ นอกจากนี้ ยังพบซากผักตบชวาที่ลอยเน่าเสียอยู่ด้วย แนวทางแก้ไขต้องควบคุมการปิดและเปิดประตูน้ำ คาดว่ามีน้ำเสียที่ได้กักขังไว้จากการป้องกันน้ำท่วมไว้ระยะหนึ่ง ได้ปล่อยทิ้งลงในแม่น้ำพระยา จากคลองบริเวณจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และตลิ่งใกล้เคียง สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาปลาตายในกรณีนี้ คือ ต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังค่าออกซิเจนในแม่น้ำเป็นระยะๆ ถ้าออกซิเจนลดลง ก็ต้องลดปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมา เบื้องต้นได้ประสานกับกรมชลประทานในการเปิดปิดประตูระบายน้ำ และอีกวิธีคือต้องปล่อยน้ำส่วนผิวก่อนเพราะส่วนผิวน้ำจะดีกว่าส่วนอยู่ใกล้พื้นที่มีโคลน และสิ่งเน่าเสียอยู่มากกว่า ขณะนี้ทางชลประทานได้ปล่อยน้ำจากเขื่อนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด คาดว่า 2-3วันนี้คุณภาพของน้ำจะดีขึ้น.
image beaconimage beaconimage beacon