คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เล็งดันสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายสู่ตลาดโลก หลังความต้องการเพิ่มรมต.พาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์ บอกว่า กระทรวงฯ เตรียมผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลก โดยส่งเสริมสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% จากปัจจุบันสินค้าอินทรีย์มีมูลค่าตลาดราว 2,700 ล้านบาททั้งนี้ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ให้ความรู้ พัฒนากระบวนการเพาะปลูกสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงให้มีการขอตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล และการช่วยพัฒนาสินค้า การออกแบบ และการหาตลาดรองรับโดยการจำหน่ายผ่านช่องทางที่มีอยู่
image beaconimage beaconimage beacon