คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"เวชพาหน์" เรือบรรเทาทุกข์ใต้ร่มพระบารมี

ในยุคที่ เครื่องมือทางการแพทย์และการคมนาคมยังไม่เจริญเท่าปัจจุบันการเดินทางไปหาหมอของ ราษฎรก็ลำบาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เล็งเห็นความจำเป็นและพระราชทานเรือ เวชพาหน์ เพื่อออกให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ กับ ราษฎร ที่อยู่ห่างไกล ไปติดตามจากรายงานเรือเวชพาหน์ เป็นดั่งสัญลักษณ์ แทนความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อ พสกนิกรของพระองค์ตั้งแต่อดีต แม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นเส้นทาง สัญจรหลัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามริมน้ำ การเข้าถึงการรักษาพยาบาลก็ลำบากเพราะนอกจากเรื่องการเดินทางแล้ว จำนวนของแพทย์พยาบาลก็มีน้อยมากในสมัยนั้นจนเมื่อปี พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสั่งต่อเรือขึ้น และทรงพระราชทาน เรือยนตร์หลวง " เวชพาหน์ " ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามริมสองฝั่งคลองแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ปฎิบัติหน้าที่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2498 ที่จังหวัดนนทบุรีจนถึงปัจจุบัน ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 151 ครั้งใน 19 จังหวัดและมีประชาชนที่มารับบริการมากกว่า 300,000 รายปัจจุบันเรือ เวชพาหน์ ได้การขยายศาสตร์การแพทย์ที่ออกมาบริการประชาชน ให้ครอบคลุมมากขึ้นตั้งแต่ การตรวจโรคทั่วไป การรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์และการบริการด้านทันตกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเรือลำนี้จึงเป็นเหมือนอีกสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยของในหลวง ร9 ที่มีต่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
image beaconimage beaconimage beacon