คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"อิสราเอล" ทดสอบขีปนาวุธ สำเร็จ

"เวชพาหน์" เรือบรรเทาทุกข์ใต้ร่มพระบารมี

ในยุคที่ เครื่องมือทางการแพทย์และการคมนาคมยังไม่เจริญเท่าปัจจุบันการเดินทางไปหาหมอของ ราษฎรก็ลำบาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เล็งเห็นความจำเป็นและพระราชทานเรือ เวชพาหน์ เพื่อออกให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ กับ ราษฎร ที่อยู่ห่างไกล ไปติดตามจากรายงานในยุคที่ เครื่องมือทางการแพทย์และการคมนาคมยังไม่เจริญเท่าปัจจุบันการเดินทางไปหาหมอของ ราษฎรก็ลำบาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เล็งเห็นความจำเป็นและพระราชทานเรือ เวชพาหน์ เพื่อออกให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ กับ ราษฎร ที่อยู่ห่างไกล ไปติดตามจากรายงาน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon