คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ขี่ จยย.ข้ามเกาะกลางชนเจ็บสาหัส

เวทีประชาพิจารณ์ แก้ 30 บาทรักษาทุกโรคล่ม

วันนี้มีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ แก้ไขกฎหมาย 30 บาทรักษาทุกโรค แต่เกิดเวทีล่ม หลังใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมงเวทีประชาพิจารณ์ ระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น มี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีหลังการชี้แจงเครือข่ายขาวอีสานซอมเบิ่งบัตรทอง ทีมาจากหลายเครือข่าย ทั้งเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคไตและคนรักสุขภาพ ได้ขึ้นเวที พร้อมถือป้ายแสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยในเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ระบุว่าไม่ต้องการให้จัดเวทีประชาพิจารณ์ พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้จัดงานต้องทบทวน กม.ที่นำมาเสนอกับประชาชนขณะที่ นพ.พลเดช บอกว่า การแสดงออกของเครือข่าย ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะนำความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอต่อผู้รับผิดชอบทุกส่วน แต่ต้องให้เวทีดำเนินการต่อเพื่อรับฟังในส่วนอื่นเช่นกัน แต่เวลาผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเวทีประชาพิจารณ์ได้ จนต้องปิดเวที

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon