คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

เวทีแลกเปลี่ยนผลกระทบในชุมชน

นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาการพัฒนาชุมชน ได้จัดเวทีสัมนาชุมชนท้องถิ่น ใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนผลกระทบที่ชุมชนเผชิญอยู่ จากแนวทางการพัฒนาชุมชน ติดตามรายงานจากคุณ พรพรรณ เพ็ชรแสนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาการพัฒนาชุมชน ได้จัดเวทีสัมนาชุมชนท้องถิ่น ใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนผลกระทบที่ชุมชนเผชิญอยู่ จากแนวทางการพัฒนาชุมชน ติดตามรายงานจากคุณ พรพรรณ เพ็ชรแสน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon