คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เสนอยกเลิก "บัตรคนจน" ชี้เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน

ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ สุรีรัตน์ ตรีมรรคา เรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพราะมองว่าการดำเนินโครงการไม่สามารถระบุได้จริงว่าคนที่มาลงทะเบียนนั้นจนจริงหรือไม่ และ อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีผู้ที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีแต่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการจำนวนมาก จึงมองว่าโครงการนี้ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมได้จริง พร้อมแนะควรจัดระบบรัฐสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วถึงคนทุกกลุ่ม และสนับสนุนผู้ประกอบการ Start Up ไทย มากกว่าพึ่งพากลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติ
image beaconimage beaconimage beacon