คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

เสนออาเซียน ร่วมจัดทำนโยบายประมง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เผย อียูชื่นชมไทยคลายปม IUU-เสนออาเซียนจัดทำนโยบายประมงร่วมกัน โดยอียูพร้อมสนับสนุนให้ข้อมูลไทยในการจัดทำกรอบแนวทางนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (อียู) ได้แสดงความชื่นชมการแก้ปัญหาประมงไอยูยูของไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขระดับนานาชาติ ไทยได้เสนอให้อาเซียนจัดทำนโยบายประมงร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีอาเซียนในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 39 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อร่างนโยบายดังกล่าวในต้นปี 2561 โดยอียูพร้อมสนับสนุนให้ข้อมูลไทยในการจัดทำกรอบแนวทางนโยบาย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon