คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ตุ๊กตา Black Panther

เสนอใช้ ม.44 แก้ปัญหาราคายาง

ผลประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกับการยางแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอนายกฯ ประกาศใช้ ม.44 บังคับใช้ยางในประเทศ แก้ปัญหาราคาที่ปรึกษาประธานเครือช่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศ ถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน บอกว่า จากการที่คณะกรรมการเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ ได้เดินทางไปกรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแห่งประเทศไทย และผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของรัฐบาล ที่เคยข้อเรียกร้อง ไว้ 6 ข้อ อย่างเช่นให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ให้ได้ 40% ของผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาด เช่น นำยางเป็นส่วนผสมเพื่อทำถนน สร้างโรงงานผลิตยางล้อแห่งชาติ ให้ ครม.อนุมัติเงินหมุนเวียน 10,000 ล้าน สนับสนุนโครงการยางพารา ให้แก้ไขโครงการประชารัฐเกี่ยวกับยาง โดยผู้แปรรูปยางพาราพบกับผู้ผลิตโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยไม่ยึดราคาตลาดกลาง ให้เอาผิดกับการปล่อยข่าวที่สร้างความเสียหายต่อระบบกลไกตลาด และให้บังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการยางอย่างเด็ดขาด กับผู้ประกอบการยางที่ทำลายกลไกของราคายาง ตอนนี้พบว่า รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือ เรื่องเงินทุนหมุนเวียน 10,000 ล้านบาท ออกมาแล้ว แต่ข้อเรียกร้องอื่นๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ราคายางพารา จึงยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันฯ กับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอข้อเรียกร้องใหม่เพิ่มอีก 1 ข้อ คือ ขอให้นายกฯ ประกาศใช้อำนาจตาม ม.44 ประกาศให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐในทันที โดยเฉพาะเริ่มจากการใช้ยางพาราทำถนน คาดในวันนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นวันที่ 2 ก็จะยื่นหนังสือเสนอผ่านผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีเกษตรฯ ในทันที

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon