คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
BNK48 ย้ำชัด ไม่มีเหตุการณ์สมาชิกตบกันหลังเวที

เสนอ ครม. ส่งเสริมมันสำปะหลังอินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์ บอกว่า ภาคอีสานนับเป็นภาคที่มีการปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่มันสำปะหลัง เตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้ให้พิจารณาแนวทางส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ โดยจะส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์เพื่อเป็นแบบอย่างในระยะแรก โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลพันธุ์การเพาะปลูก ส่วนกระทรวงพาณิชย์ จะดูแลด้านตลาดแบบครบวงจร โดยตั้งเป้าส่งเสริมคุณภาพมันสำปะหลัง 2 ล้านไร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์ บอกว่า ภาคอีสานนับเป็นภาคที่มีการปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่มันสำปะหลัง เตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้ให้พิจารณาแนวทางส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ โดยจะส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์เพื่อเป็นแบบอย่างในระยะแรก โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลพันธุ์การเพาะปลูก ส่วนกระทรวงพาณิชย์ จะดูแลด้านตลาดแบบครบวงจร โดยตั้งเป้าส่งเสริมคุณภาพมันสำปะหลัง 2 ล้านไร่

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon