คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

เสวนาถอดบทเรียนเด็ก 14 ถูกข่มขืน

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สหทัยมูลนิธิ เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกาญจนาภิเษก ร่วมกันจัดเสวนา "ข่มขืนพุ่ง รุนแรงเพิ่ม ตื่นเถิดประเทศไทย" โดยการถอดบทเรียนเหตุเด็กหญิงอายุ 14 ปี ถูกชาวบ้านในพื้นที่เกาะแรด จังหวัดพังงา รุมข่มขืนเลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ฮานีฟ หยงสตาร์ ในฐานะทนายความโจทย์ร่วมคดีเกาะแรด จังหวัดพังงา บอกว่า ความสำคัญของคดีนี้ อยู่ที่การรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด และมีน้ำหนักที่สุด ซึ่งทางเครือข่ายจะเข้าร่วมเป็นโจทย์ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียหาย โดยการให้ทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบถามผู้เสียหาย จะส่งผลให้คำให้การของผู้เสียหายน้ำหนักมากขึ้น นอกจากนี้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำโดยเฉพาะเด็กนั้นจะต้องทำด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากคดีที่เกิดความล่าช้าในการคุ้มครองเด็ก เนื่องจากติดเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย อีกทั้งการทำงานของทุกฝ่ายควรมีเครือข่ายที่กว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อนำเด็กออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดด้านนางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก บอกว่า อีกหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศที่ผลิตซ้ำในสังคมไทย เพราะสถานการณ์หลังจากนั้นเหยื่อจะถูกทำให้เป็นเสมือนผู้ก่ออาชญากรรม หรือถูกข่มขืนซ้ำในพื้นที่สาธารณะ ขณะที่การตอบรับของกระบวนการยุติธรรมในจุดต้นน้ำ คือตำรวจ พบว่าหลายกรณียังขาดความเป็นมืออาชีพ ขณะที่เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน เตชาติ์ มีชัย บอกว่า ทราบว่าผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะเครียดมาก มีความรู้สึกด้อยค่า ที่ทำให้พ่อแม่ยายและคนในครอบครัวเดือดร้อน ที่สำคัญเด็กมีความรู้สึกแย่ที่สังคม ชุมชน มองว่าเด็กโกหก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องทำความจริงของคดีนี้ให้ปรากฏโดยเร็ว และนำคนผิดมารับโทษทั้งหมดให้ได้ อีกทั้งต้องคุ้มครองผู้เสียหายให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน ในขณะที่ไม่ควรให้เด็กกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนหรือต้องไปชี้จุดเกิดเหตุ อาจใช้วิธีอื่นใด เช่น การชี้ภาพ สถานที่ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพแทน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon