คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เอกชน 30 บริษัท สนลงทุน อุตฯ หุ่นยนต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อุตตม สาวนายน บอกว่า จากการหารือผู้ประกอบการเอกชน 30 บริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช พบว่า กลุ่มเอกชนจากหลายอุตสาหกรรมที่มาหารือในครั้งนี้ มีความสนใจที่จะลงทุนหรือพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ใช้อยู่แล้วให้มีระดับที่ดียิ่งขึ้น โดยกระทรวงฯได้ขอให้ภาคเอกชน ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาไปพร้อมกันด้วย สำหรับกลุ่มเอกชน 30 บริษัทนี้เป็นบริษัทไทย 60% ต่างชาติ 40% เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐและบริษัทร่วมทุน
image beaconimage beaconimage beacon