คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
BNK48 ย้ำชัด ไม่มีเหตุการณ์สมาชิกตบกันหลังเวที

แก้มลิงขนาดใหญ่น้ำเริ่มลดระดับลง

แหล่งน้ำพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่ในพื้นที่พิจิตร ระดับน้ำเริ่มลดระดับลง ชาวนาเร่งทำการสูบน้ำขึ้นมาใช้ล่อเลี้ยงนาข้าวสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เริ่มส่งผลกระทบ โดยแหล่งน้ำแก้มลิง หนองกระจับ ในพื้นที่ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ ที่ทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขุดลอก ไว้สำหรับกักเก็บน้ำตามแนวริมฝั่งแม่น้ำยม เริ่มประสบปัญหา น้ำกักเก็บในช่วงฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำเริ่มลดลง เหลือเพียงระดับความลึก เพียง 2 เมตร และลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เกษตรกรชาวนา ต.วังจิก เร่งทำการสูบน้ำที่เหลือ ในแก้มลิง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดิน ที่เหลืออยู่ ขึ้นมาล่อเลี้ยงข้าวนาปรัง ที่กำลังออกรวงให้ผลผลิต โดยคาดว่าน้ำที่เหลืออยู่ ในแหล่งน้ำ จะแห้งขอดลง ในช่วงตลอกระยะในช่วงฤดูแล้งนี้

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon