คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

แจงประกาศ สพฉ.ไม่กระทบการกู้ภัย แต่จะบังคับการกู้ชีพ

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ.ชี้แจงข้อเท็จจริง ถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินจะได้รับ จากประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งระบุประกาศก็เพื่อมุ่งเน้นให้การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ไม่เป็นความจริง หลังมีการแชร์ หากไม่ผ่านการอบรมกับ สพฉ.จะไม่สามารถช่วยชีวิตเบื้องต้นได้ ยืนยันไม่ได้บังคับการกู้ภัย แต่จะบังคับการกู้ชีพร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ.ชี้แจงข้อเท็จจริง ถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินจะได้รับ จากประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งระบุประกาศก็เพื่อมุ่งเน้นให้การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ไม่เป็นความจริง หลังมีการแชร์ หากไม่ผ่านการอบรมกับ สพฉ.จะไม่สามารถช่วยชีวิตเบื้องต้นได้ ยืนยันไม่ได้บังคับการกู้ภัย แต่จะบังคับการกู้ชีพ
image beaconimage beaconimage beacon