คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

แจงแนวคิดจัดระเบียบเขตที่พักแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน มีแนวคิดการจัดระเบียบเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักสิทธิมนุษยชนนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน บอกว่า ขณะนี้ทางกระทรวงมีแนวคิดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 50,000 คน ที่มีอยู่ประมาณ 13 จังหวัด โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดในการพิจารณาจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สถานประกอบการ นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่จะให้นายจ้างดูแลด้านสวัสดิการ และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข การจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม จัดเป็นมาตรการที่เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ และยังเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักสิทธิมนุษยชน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon