คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

แนะปรับตัวรับยานยนต์ไฟฟ้า

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พสุ โลหารชุน บอกว่า ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์โลกจะมุ่งสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งไทยมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว พร้อมกันนี้ภาครัฐยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน ต้องพร้อมปรับตัวให้เติบโตหรืออยู่รอดเมื่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาถึง หากเปลี่ยนผ่านไม่ทันอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และอาจส่งผลต่อธุรกิจ
image beaconimage beaconimage beacon