คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

แนะรัฐทบทวน กม.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ธนากร คุปตจิตต์ บอกว่า จากผลสำรวจปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไทยยังคงเติบโตขึ้นทุกปี ในปีงบประมาณ 2559 มีปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวม 3,088 ล้านลิตร เติบโตจากปีก่อนหน้า 7.8% และแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ก็ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะมีกฏหมายออกมาประเด็นที่สำคัญคือ ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ของประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปีทั่วโลก ไทยอยู่อันดับที่ 72 และผลสำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่า สาเหตุของอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ อยู่ที่อันดับที่ 7 สะท้อนว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่ปัญหาหลักของสังคมโดยเฉพาะเมาแล้วขับ ซึ่งถ้าหากไปดูตามกรอบขององค์การอนามัยโลก ต้องการส่งเสริมให้ลดอัตราการดื่มที่เป็นอันตรายทั่วโลก 10% ภายในปี 2568 โดยคำว่า "การดื่มที่เป็นอันตราย" หมายถึง ผู้ที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ ผู้ที่ทำงานที่ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของผู้อื่น คนท้อง เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นต้น แต่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กลับตัดคำว่า "ที่เป็นอันตราย" ออก จึงทำให้การบังคับใช้กฏหมายไม่เป็นธรรม คลุมเครือ และไม่มีประสิทธิภาพทั้งนี้ พ.ร.บ. ดังกล่าวมีเนื้อหาสาระดี แต่ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เน้นการจับกุมผู้จำหน่ายแต่ไม่เอาผิดผู้บริโภคที่ทำผิด ดังนั้นจึงอยากสะท้อนข้อเสนอแนะไปถึงภาครัฐ ควรออกกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช่กฏหมายกำจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
image beaconimage beaconimage beacon