คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

แนะส่งออกประกันความเสี่ยง จากบาทแข็งค่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับปัจจุบันเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10 นับจากต้นปี แนะผู้ประกอบการส่งออกทำประกันความเสี่ยงผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท. ดอน นาครทรรพ บอกว่า ปีนี้มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลให้ปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากปลายปีที่แล้วเกือบร้อยละ 10 ซึ่ง ธปท. ได้เข้าดูแลไม่ให้เงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป สะท้อนจากปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้แนะให้ผู้ประกอบการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในด้านที่ไม่ใช่ราคา ซึ่งเป็นวิธีรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดในระยะยาว
image beaconimage beaconimage beacon