คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

แนะส่งออกใช้ประโยชน์ 'เอฟทีเอ' 17 ประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แนะผู้ส่งออก ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอส่งสินค้าไป 17 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ เพื่อลดภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์ บอกว่า ขณะนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส่งออกเห็นถึงประโยชน์จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ ปัจจุบันสามารถใช้ได้กับ 17 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ เช่น อาเซียน-จีน อาเซียน-ฮ่องกง อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการลดภาษีภายใต้เอฟทีเออย่างเต็มที่ขณะที่ปีหน้า มีแผนจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากเอฟทีเอ รวมทั้งจะลงพื้นที่พูดคุยกับภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอเพื่อหามาตรการช่วยเหลือ เยียวยา
image beaconimage beaconimage beacon