คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สรรพากรชี้ตลาดรายได้ 18 บ.ไม่ผิดปกติ

แนะไทยใช้ประโยชน์การค้าอาเซป

ประธานสภาผู้ส่งออก แนะผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์การค้าจากอาเซป พัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก นพพร เทพสิทธา บอกว่า ผู้ส่งออกของไทยจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังผู้นำในหลายๆ ประเทศหันมาใช้นโยบายกีดกันทางการค้าทั้งนี้ ไทยจะต้องเตรียมพร้อมต่อรองเจรจาให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกา และเร่งเจรจากรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค (RCEP) หรืออาเซป ที่มีสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่ค้านอกจากนี้ ผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐจะต้องติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดอย่างไร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนการทำธุรกิจในอนาคต รวมถึงการพัฒนาสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากร

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon