คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

แม่น้ำยมขาดน้ำ

แม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร ขาดน้ำระยะทางกว่า 50 กิโลเมตรในพื้นที่ตอนกลางแห้งขอดจนเห็นผืนทรายตลอดแนวของแม่น้ำยมสภาพของแม่น้ำยม ที่บริเวณบ้านวังเทโพ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน ต้องมีสภาพแห้งจนเห็นผืนทราย ในท้องแม่น้ำยม เหลือเพียงแหล่งน้ำขนาดเล็ก บริเวณที่เป็นล่องน้ำลึก ที่ยังพอมีน้ำหลงเหลืออยู่ ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรได้ ตลอดช่วงที่แม่น้ำยมไหลผ่าน อำเภอสามง่าม จนถึง อำเภอโพทะเล ตลอดระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ซึ่งล่าสุดแม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ความยาว 127 กิโลเมตร และจากสถานการณ์แม่น้ำยมที่ลดระดับและแห้งขอดอย่างรวดเร็ว ทำให้แม่น้ำยม ได้แห้งลงเป็นระยะ 50 กิโลเมตร ส่งผลกระทบกับประชาชนและเกษตรกร เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวที่ยังมีการลงมือเพาะปลูกตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำยม รวมไปถึงน้ำในการอุปโภค และระบบนิเวศน์สัตว์น้ำที่จะขาดที่อยู่อาศัยจากน้ำที่แห้งขอด

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon