คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

แม่น้ำยมลดระดับ เห็นเนินทรายกลางแม่น้ำ

แม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ตอม่อสะพานโผล่พ้นน้ำ สันดอนทรายเริ่มขึ้นให้เห็น จากระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่ถึง 1 เดือนสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเริ่มส่อเค้าถึงความแห้งแล้งที่จะเกิดขึ้น เมื่อแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรลดระดับลงอย่างรวดเร็ว โดยที่บ้านวังเทโพ หมู่ที่3 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง แม่น้ำยมลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนเห็นตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำได้อย่างชัดเจน รวมถึงสันดอนทรายริมแม่น้ำยมที่โผล่พ้นน้ำจากระดับน้ำที่ลดระดับลง ระดับน้ำในแม่น้ำยมเหลือเพียงเล็กน้อย สูงจากท้องแม่น้ำไม่ถึง1เมตร ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ถึง1เดือนบริเวณนี้ แม่น้ำยมซึ่งมีจำนวนมากเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร แต่หลังจากระดับลดลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือน น้ำในแม่น้ำยมลดระดับลงจนใกล้แห้งขอดสำหรับแม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพิจิตรในพื้นที่4อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ความยาว 127 กิโลเมตร ไม่มีระบบกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่งผลให้ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก แม่น้ำยมจะแห้งขอดจนไม่มีน้ำเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะที่บริเวณบ้านวังเทโพ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำยมตื้นเขินระดับน้ำแม่น้ำยมจะลดต่ำลงจนใกล้แห้งขอดเร็วกว่าจุดอื่นของแม่น้ำยม ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่อเค้าความแห้งแล้งที่อาจรุนแรง เนื่องจากน้ำเริ่มแห้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ยังอยู่ในฤดูหนาว
image beaconimage beaconimage beacon