คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ยิ่งใหญ่! นมัสการพระบรมธาตุนาดูน

แม่น้ำยมเพิ่มระดับ ท่วมสวนฝรั่ง

แม่น้ำยมเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่อง ไหลเข้าท่วมสวนฝรั่งที่อยู่แนวริมฝั่งแม่น้ำยม กว่า 300 ต้นที่เกษตรกรกำลังห่อผลผลิต เน่าเสียหายกว่า 1หมื่นลูกแม่น้ำยมที่รับน้ำจากตอนเหนือ ขณะนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มตลอดแนวแม่น้ำยมแล้ว ยังส่งผลกระทบไหลท่วมสวนฝรั่งของเกษตรกร บ้านรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร บนเนื้อที่ 2 ไร่ ที่ปลูกไว้ 300 ต้น ที่เกษตรกำลังห่อผลผลิตส่งขายสู่ท้องตลาด ต้องถูกน้ำท่วมเน่าเสียหายนางนิตยา ไผ่เรือง เกษตรกร เล่าว่า น้ำยมที่เพิ่มขึ้น ได้ไหลข้ามคันกั้นน้ำที่ทำไว้ เพื่อป้องกันน้ำท่วม จนน้ำได้ไหลเข้าท่วมสวนฝรั่งทั้งสวน ทำให้ผลฝรั่งที่ห่ออยู่กับต้น เตรียมเก็บผลผลิตจมน้ำเน่าเสียหาย ไปกว่า 1 หมื่นลูก และต้องเสี่ยงกับต้นฝรั่งที่ต้องถูกน้ำท่วมแช่ขังจะตายลง เนื่องจากน้ำท่วมเป็นเวลานานสำหรับเกษตรกร ที่ทำการปลูกฝรั่ง เนื่องจากพื้นที่ ที่เคยปลูกผักและถูกน้ำท่วมซ้ำซาก จึงหันมาปลูกฝรั่งเพื่อเป็นรายได้ โดยในช่วงออกผลผลิต สามารถมีรายได้ 2 ครั้ง ต่อปี ไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท แต่ในปีนี้ต้องถูกน้ำท่วม และเก็บไม่ทัน ส่งผลทำให้รายได้หายไปกับน้ำท่วม

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon