คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ยกระดับเตือนภัย ภูเขาไฟสินาบุง เป็นสีแดง

แม่น้ำยมเอ่อท่วมบ้านปชช."พระ"พายเรือบิณฑบาต

พระสงฆ์ในพื้นที่ริมแม่น้ำต้องพายเรือเพื่อออกบิณฑบาต หลังน้ำจากแม่น้ำยมเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน-เส้นทาง17 ส.ค.60 สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยม แม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร มีปริมาณมากจนเอ่อล้นแม่น้ำ ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่ม รวมไปถึงเส้นทางสัญจร ส่งผลกระทบกิจวัตรของพระสงฆ์ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ พระสงฆ์วัดย่านยาว ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ต้องใช้เรือเพื่อเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาต ไม่สามารถใช้วิธีการเดินเท้าได้ตามปกติเนื่องจากน้ำได้ท่วมเส้นทางในการสัญจร พระสงฆ์จึงปรับตัวด้วยการใช้เรือเป็นพาหนะเพื่อออกรับบิณฑบาต โดยจะพายเรือเพื่อไปรับบิณฑบาตของพุทธศาสนิกชนที่ออกมาใส่บาตรบริเวณบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมเช่นกันโดยพระพเนตร สุวัจโน พระลูกวัดวัดย่านยาว ระบุว่า ปกติอาตมาและพระในวัดจะออกรับบิณฑบาตด้วยการเดินเท้าเหมือนกับพระสงฆ์วัดอื่นๆทั่วไปแต่หลังจากน้ำแม่น้ำยมได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนท่วมบ้านเรือนประชาชน การออกรับบิณฑบาตจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดินเท้าเปลี่ยนเป็นการใช้เรือซึ่งมีอยู่ประจำที่วัดเนื่องจากวัดอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ และเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ส่วนการพายเรือเพื่อบิณฑบาตจะมีความแตกต่างในการบิณฑบาตด้วยการเดินเท้าเนื่องจากการพายเรือบิณฑบาตจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าการเดินเท้าบิณฑบาตสำหรับการพายเรือบิณฑบาตของพระสงฆ์นับได้ว่าเป็นการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพระสงฆ์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมที่จะนำเรือออกมาพายเพื่อรับบิณฑบาตในฤดูน้ำท่วม โดยการพายเรือบิณฑบาตจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเรือที่อาจล่มจมน้ำระหว่างบิณฑบาต พระสงฆ์ที่พายเรืออกรับบิณฑบาตจึงต้องมีความชำนาญในการพายเรือเป็นพิเศษและต้องว่ายน้ำเป็นเพื่อสามารถช่วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดเหตุเรือล่ม

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon