คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"แม่น้ำยม" ล้นชาวบ้านใช้เรือสัญจร

พิจิตร - แม่น้ำยมยังเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ล้นแม่น้ำไหลท่วมบ้านเรือน ประชาชน 135 หลังคาเรือน ใน หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรในหมู่บ้านเพียงอย่างเดียว ล่าสุดยังมีน้ำท่วมขังจำนวน 10 อำเภอ 43 ตำบล 254 หมู่บ้าน ประชาชน ได้รับผลกระทบ 11,357 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 54,120ไร่ และมีผู้เสียชีวิตสะสม จากน้ำท่วม 6 รายสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดแม่น้ำยม ที่มีปริมาณมาก ไหลผ่าน พื้นที่อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร จนล้นแม่น้ำไหลเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยน้ำได้ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน จำนวน 135 หลังคาเรือน บ้านเรือนประชาชน และถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นเส้นทางสัญจร ถูกน้ำท่วม ระดับ 1 เมตร ชาวบ้านต้องนำเรือมาใช้สัญจรแทน เนื่องจากถนนที่เข้าออกในหมู่บ้าน รถไม่สามารถสัญจรได้ ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่มีเรือใช้สัญจร ต้องอาศัยอยู่บนบ้าน บางส่วนเพื่อนบ้าน นำอาหารมาให้ เพื่อดำรงชีวิต เนื่องจากไม่มีเรือ ไว้สำหรับสัญจรเข้า-ออกในหมู่บ้านขณะที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพิจิตร ได้ สรุปสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งมี น้ำท่วมขัง จำนวน 10 อำเภอ 43 ตำบล 254 หมู่บ้าน ประชาชน ได้รับผลกระทบ 11,357 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร 54,120 ไร่ และ มีผู้เสียชีวิตสะสม จากน้ำท่วม 6 ราย เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามคำเตือนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
image beaconimage beaconimage beacon