คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

แล้งชาวนาทิ้งข้าวยืนต้นตาย

ชาวนาในเขตลุ่มแม่น้ำยม ปล่อยทิ้งต้นข้าวยืนต้นตาย และ ไถกลบพักหน้าดินรอการทำนา เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบ ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนาข้าวในตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน ชาวนาต้องปล่อยต้นข้าวอายุ อายุ 1เดือน บนแปลงนากว่า 10 ไร่ ให้ยืนต้นตายบนแปลงนา หลังจากที่แหล่งน้ำได้แห้งขอดลง ชาวนาจึงจำเป็นต้องปล่อยทิ้งต้นข้าวให้แห้งเหี่ยวตาย และ บางส่วนชาวนาได้ทำการไถกลบ ต้นข้าวทิ้ง เพื่อพักหน้าดิน รอการทำนาใหม่ ในช่วงฤดูฝน สำหรับพื้นที่ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เป็นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซ้ำซากทุกปี เนื่องจากอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งมีแม่น้ำยมเป็นแหล่งต้นทุนน้ำหลัก ในการทำการเกษตร แต่ปัจจุบันแม่น้ำยม กลับเหลือน้ำไม่เพียงพอ และ แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดลง จึงทำให้เกิดสภาวะภัยแล้ง จนทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดน้ำในการทำการเกษตร

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon