คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
เอสเอ็มอีแบงก์ตั้งเป้าลูกค้า 1 ล้านรายภายใน 3 ปี

แล้งหนักคลองในหมู่บ้านแห้งขอด

"คลองวังหว้า"คลองน้ำสายหลักหมู่บ้าน ในอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แห้งขอด ส่งผลกระทบระบบนิเวศน์ พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ำสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่คลองวังหว้า ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ยังคงแห้งขอดจนไม่มีน้ำ ส่งผลกระทบระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะสัตว์น้ำ เช่น หอยนานๆชนิด ที่แม้จะเป็นสัตว์ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งก็ตายเป็นจำนวนมาก รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชสวน ผักสวนครัว ที่มีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากตลอดแนวยาวทั้งสองฝั่งของลำคลอง และจากความแห้งแล้งที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายจากการขาดน้ำ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon