คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

แห่ทดสอบร่างกายเป็น "อส.ชายแดนใต้" คึกคัก

ไปที่ข่าวเบาๆ กันบ้าง แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกัน / วันนี้หลายพื้นที่ได้เปิด "ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย" สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเป็น "อาสารักษาดินแดน" หรือ อส. ซึ่งจัดเป็นกองกำลังภาคประชาชนของฝ่ายปกครอง ถือเป็นกองกำลังติดอาวุธของรัฐที่ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนใต้ เหมือนกับทหาร ตำรวจ / แต่ความต่างของ อส.ก็คือเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด ฉะนั้นนอกจากจะส่งผลดีต่อการให้ "คนพื้นที่" ดูแลกันเองแล้ว / ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนสามจังหวัดด้วยนี่คือบรรยากาศที่สนามกีฬา อบจ.ปัตตานี / ซึ่งมีการจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่สมัครเป็น อส. ประจำอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวนกว่า 400 คน เพื่อเข้าบรรจุเป็น อส.ในพื้นที่ เพื่อไปประจำ "ชุดคุ้มครองตำบล" หรือ ชคต.เกณฑ์การทดสอบ ต้องผ่านการตรวจสอบความฟิตถึง 3 สถานีด้วยกัน เริ่มจากสถานีแรก ทดสอบดันพื้น หรือวิดพื้น สถานีที่สอง ลุกนั่ง หรือที่เรียกว่า "ซิตอัพ" และสถานีที่สาม "วิ่ง" ระยะทางถึง 2 กิโลเมตร แต่ละสถานีจะมีการจับเวลาด้วย ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จะยังไม่ได้รับการบรรจุเป็น อส.ทันที แต่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์อีกในขั้นตอนสุดท้าย โดยในส่วนของ อส.อำเภอโคกโพธิ์ รับได้เพียง 144 นายเท่านั้น (แต่มาสมัครกว่า 400 คน)สำหรับจำนวน อส.ที่เปิดรับสมัครทั้งหมดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งสิ้น 2,161 อัตรา เพื่อไปบรรจุและปฏิบัติงานในชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 60 ชุด กระจายไปทั้งสามจังหวัดกำลังพล อส.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นการบังคับบัญชากับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งมีอัตรากำลังรวม 61,604 นาย แยกเป็นส่วนกองกำลัง 53,343 นาย / ในจำนวนนี้แบ่งเป็นกำลังทหาร 26,957 นาย ตำรวจ 16,724 นาย และ อส. 9,662 นาย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon