คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตอนที่ 1

"น้ำ" คือชีวิตของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสนพระราชหฤหัยในโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำเป็นพิเศษ จึงมีพระราชดำริเกี่ยวกับแหล่งน้ำโครงการแรกด้านชลประทาน เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2496 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดเหตุการณ์รถยนต์พระที่นั่งติดหล่ม ทรงเห็นชาวบ้านหาบน้ำด้วยความเหนื่อยยาก จึงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งและความเดือดร้อนของราษฎร / ไปติดตามจากคุณพรรณทิพา จิตราวุฒิพรกว่า 4600 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทำให้พวกเราชาวไทยได้เห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน ห่างไกล และทุรกันดาร...เช่นเดียวกับโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าแห่งนี้ ถ้าหากไม่มีอ่างเก็บน้ำในวันนั้น ก็คงไม่มีบ้านเขาเต่าในวันนี้ ที่ท่านทรงมองการณ์ไกล พัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้ชาวบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำประมงหาเลี้ยงชีพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
image beaconimage beaconimage beacon