คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตอนที่ 2

ทุกวันนี้ชาวบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค อีกทั้งพระองค์ท่านทรงนำความเจริญเข้ามาในหมู่บ้าน โดยมีพระราชดำรัสสร้างถนน , วัด , โรงเรียน , โรงพยาบาล และไฟฟ้าให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างอาชีพทอผ้าให้กลุ่มสตรีบ้านเขาเต่าด้วย ไปติดตามได้จากรายงานของคุณพรรณทิพา จิตราวุฒิพร"บ้านเขาเต่า" มีชื่อเรียกตามภูเขา ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนเต่า เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ติดทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดิมทีชาวบ้านเขาเต่ามีเพียงกว่า 10 ครัวเรือนเท่านั้น และ อาชีพประมง เป็นเพียงอาชีพเดียวของชาวบ้าน เพราะในอดีต การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถนนเป็นดินเลน เต็มไปด้วยหลุมบ่อ ไม่มีน้ำให้ดื่มกิน อีกทั้งยังไม่มีน้ำสำหรับการปลูกพืชด้วยแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเยือน บ้านเขาเต่าแห่งนี้ และทรงทราบถึงความยากลำบากของชาวบ้าน จึงมีพระราชดำรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้น ส่งผลให้พื้นดินสามารถทำการเกษตรได้ ชาวบ้านมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค จนชาวบ้าน มีอาชีพ เพิ่มมากขึ้นทั้งทำไร่ ทำสวน ประมง และทอผ้าฝ้ายเป็นหลักปัจจุบันบ้านเขาเต่ามีประชากรอยู่ 300 ครัวเรือน กว่า 2,000 คน และชาวบ้านที่นี่ยังใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสอดคล้องกับชาวบ้านเขาเต่าคนนี้ ยอมรับว่า ช่วงที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ชาวบ้านต้องตื่นตี 4 เพื่อออกไปหาบน้ำนอกหมู่บ้านไกลถึง 2 ถึง 3 กิโลเมตร มาไว้อุปโภค-บริโภค เนื่องจากบริเวณอ่างเก็บน้ำยังเป็นทุ่งตะกาด คือเป็นที่น้ำทะเลท่วมถึง แต่เมื่อน้ำลด พื้นที่บริเวณนั้นจะกลายเป็นเลน ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งน้ำดื่ม การเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ มีแต่จะเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมลงทุกวันนอกจากพระราชดำรัสที่ทรงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าแล้ว ยังมีอีกหลายโครงการ ให้กับชาวบ้านเขาเต่า ทั้งการสร้างถนน สร้างวัด สร้างโรงเรียน และนำไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนชาวบ้านเขาเต่าจึงสานต่อพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการช่วยกันดูแลอ่างเก็บน้ำเขาเต่าให้มีสภาพที่ดี คอยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ อ่างเก็บน้ำให้ดูสวยงามอยู่เสมอนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังสร้างอาชีพให้ชาวบ้านเขาเต่า นับเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำรัสของพระองค์มากว่า 50 ปี ที่ต้องการให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารมีอาชีพเสริม โดยการเปิดโรงทอผ้าให้กลุ่มสตรีบ้านเขาเต่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างไม่ยากลำบาก"เสียงกี่" ที่กระทบกันอยู่ตลอดเวลาของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ไม่เคยมีวันไหนที่เสียงกี่จะเงียบลงไป แม้จะผ่านเวลาล่วงเลยถึง 50 ปีแล้ว โดยการทอผ้ายังคงยึดการทอผ้าแบบกี่กะตุก และปัจจุบันส่วนหนึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เข้ามาร่วมกันทอผ้าอมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า หนึ่งใน 13 คน ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเหรียญทองคำ "คนขยัน" ของกลุ่มสตรีทอผ้าชาวบ้านเขาเต่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาสร้างอาชีพให้ชาวบ้านเขาเต่า เธอจึงสืบสานงานของพระองค์ท่านมาถึงปัจจุบันนี้ ให้การทอผ้าของบ้านเขาเต่าเป็นเอกลักษณ์คงอยู่ให้ลูกหลานสืบต่อไปในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาเยือนที่หมู่บ้านเขาเต่ามากกว่า 40 ครั้ง ทำให้ชาวบ้านที่นี่ต่างปลื้มปิติที่พระองค์ท่านทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับพสกนิกรของพระองค์หากไม่มีวันนั้น ก็คงไม่มีบ้านเขาเต่าในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงมองการณ์ไกล พัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้ชาวบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น / ทำประมงหาเลี้ยงชีพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วยตลอดระยะเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า 70 ปี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และได้พระราชทานพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ ประชาชนอยู่ดีกินดีและความผาสุก เฉกเช่นโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าแห่งนี้
image beaconimage beaconimage beacon