คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

โคราชเปิดลงทะเบียน "ตลาดประชารัฐ" วันแรกคึกคัก

นครราชสีมาเปิดลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ วันแรก พ่อค้าแม่ค้า แห่ลงทะเบียน คึกคัก โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย.2560 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งมีประชาชนที่สนใจโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้า มาต่อคิวเพื่อรอลงทะเบียนกันอย่างคึกคักนายวิเชียร เผยตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกสินค้า ทุกระดับ ทั้งสินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายโดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ระหว่าง ก.พาณิชย์ ก.เกษตรฯ ก.การคลัง ก.อุตสาหกรรม ก.คมนาคม ก.สาธารณสุข ก.วัฒนธรรม ธกส. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการตลาดประชารัฐ 9 แบบได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2560ทั้งนี้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พ.ย. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ.
image beaconimage beaconimage beacon