คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

"โคราช" อากาศร้อน 40 องศา

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะร้อนสูงสุดในรอบสัปดาห์ โดยคาดว่าในช่วงกลางวันของวันนี้ จะมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส และในช่วงเย็นจะมีอากาศแปรปรวนส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนได้หลายจุดนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งดูแลในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บอกว่าในช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนจัด ซึ่งจะมีผลทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มักจะมีกิจวัตรประจำวันกลางแจ้ง อาจเป็นโรคลมแดด หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) ได้ โดยผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดโรคลมแดด ได้แก่ผู้ที่ทำงานหรือกิจกรรมกลางแดด เช่น กรรมการก่อสร้าง เกษตรกร นักกีฬาสมัครเล่น ทหารที่เข้ารับการฝึกโดยปราศจากการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมเผชิญสภาพอากาศร้อน ผู้สูงอายุ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง คนอดนอน และคนที่ดื่มเหล้าจัด หรือผู้ที่ออกกาลังกายกลางแจ้ง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon