คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป พรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 2560 แล้ว โดยมีทั้งหมด 152 มาตรา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งกำหนด จัดตั้งพรรคใหม่ ต้องมีไม่น้อยกว่า 500 คน และจ่ายเงิน เพื่อเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท แต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาท และในการส่งผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ต้องผ่านกระบวนการไพรมารีโหวต
image beaconimage beaconimage beacon