คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
จับ "ไอ้น๊อต" ขาใหญ่ย่านบางนา พร้อมยาบ้าร่วมแสนเม็ด

โพลคนไทยทำดีถวายในหลวง ร.9

ช่วงก่อนที่จะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประชาชน พร้อมใจกันตั้งปณิธาน จะน้อมนำหลักคำสอน ในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต"นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งสิ้น 2,000 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง "การน้อมนำหลักคำสอน ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับการดำเนินชีวิต" โดย ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 89.50 เปอร์เซ็นต์ จtมีความพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต , 30.75 % ระบุว่า ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง ร้อยละ 23.85 ระบุว่า ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละและไม่ย่อท้อเมื่อถามถึงสิ่งที่คิดว่าจะทำเพื่อถวาย ในอนาคต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 65.40 % บอกจะทำความดีด้วยการอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการเสียสละเวลา โดยไม่หวังผลตอบแทน , 41.95% จะใช้ชีวิตพอเพียง ประหยัด และอดออม , 27.10 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแบบง่ายๆ และดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และจะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านทุกข้อมาใช้ในการดำเนินชิวิต

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon