คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ก.พลังงาน เดินหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้

โพลชี้เงินทอนวัดไม่มีผลต่อการทำบุญ

กรุงเทพโพล เผยผลสำรวจเรื่อง "เงินทอนกับความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา" โดยเก็บข้อมูลประชาชน 1,193 คน พบว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ 57.7 % เห็นว่า กรณีเงินทอนวัดหรือการทุจริตเงินอุดหนุนวัด ไม่มีผลต่อการทำบุญ // 42.3 % เห็นว่า มีผลต่อการทำบุญ // ส่วน 64.7 % เชื่อว่า กรณีเงินทองวัดไม่ส่งผลต่อความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งนี้ 66.1 % เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด ต่อหน่วยงานที่ดูแลพุทธศานา ว่าจะทำงานด้วยความโปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น และ 51.6 % อยากให้ใช้มาตรการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ทางพระพุทธศาสนาโดยให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon