คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

โพลเผยประชาชนหนุนปรับภาษีสุรา-ยาสูบ

นิด้าโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่หนุนขึ้นภาษีสุรา -ยาสูบ จะทำให้สามารถควบคุมได้อย่างเป็นระบบ หวังช่วยลดจำนวนคนดื่มและสูบศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ" พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.92 เห็นด้วยมาก และร้อยละ 20.32 ค่อนข้างเห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า จะทำให้สามารถควบคุมได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดจำนวนคนดื่มสุรา และสูบบุหรี่ให้น้อยลง ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ จะทำให้มีสินค้าหนีภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 69.04บอกว่า เพิ่มขึ้น และร้อยละ 18.08 บอกว่า เท่าเดิม
image beaconimage beaconimage beacon